Two O'Clock Projesi web sitesine hoşgeldiniz

Avrupa Komisyonu'na göre (9.6.2010) öğretmen ve eğitmenlerin toplumdaki statüleri ve mesleki gelişimleri göz önüne alındığında, MTE 'in modernizasyonundaki rolleri büyük önem taşımaktadır. Yeni pedagojik, müfredat tasarımı, kalite güvence, yönetim ve idari görevleri de içeren değişimin hakim olduğu gelecek MTE öğretmen ve eğitmenlerini yeni zorluklarla karşı karşıya bırakmaktadır.

Öğretmenlerin rolünde bazı değişiklikler meydana gelecektir. Örneğin; öğretmenler iş tabanlı bir eğitim ortamı yerine pedagojik yeterliklere daha fazla gereksinim duyarken aynı zamanda destekleyici ve mentorlük gibi rol gösterici rolünü üstleneceklerdir. Tıpkı eğitmenler gibi okullardaki öğretmenlerde iyi bir iş uygulama anlayışına ihtiyaç duyacaktır.

Two o'clock projesi tüm bu hususlar göz önüne alınarak tasarlanmıştır.

Latest news